obrazek

Szanowni Państwo, gdy w drugiej połowie tego roku zdecydowałem się podjąć wyzwanie tworzenia i rozwijania PZPFiK, zadałem sobie pytanie, jaką wartość dla branży powinien mieć taki związek? Jak sądzę, wielu z przystępujących członków, lub osób rozważających przystąpienie, zadaje sobie analogiczne pytanie…
Przywykliśmy, że na co dzień konkurujemy ze sobą. Wzrost sprzedaży notujemy dzięki przejmowaniu sobie nawzajem rynku. Wiem, że wzrost jest też pochodną koniunktury gospodarczej, zarówno krajowej, jak i światowej. W Polsce nie obserwujemy już takiej dynamiki rynku jak dawniej, żyjemy w czasach, kiedy rozwój jest wolniejszy. Także globalizacja i złożoność współczesnego świata stawiają przed nami nowe wyzwania. Jednak trzeba zadać sobie pytanie, czy można zrobić coś jeszcze, by się rozwijać i rosnąć?

Doświadczenia wielu współczesnych firm z różnych stron świata i branż pokazują, że rozwój jest pochodną małych kroków i wielu inicjatyw prowadzonych równocześnie. Integrowanie się środowisk wokół zjawisk i zagadnień dla nich istotnych, tworzenie szerokich koalicji oraz prezentowanie spójnych stanowisk jest kluczem do sukcesu. Czasy „quick winów” już się skończyły. To co możemy zrobić jako branża, to wpływ na rozwój rynku, przełamywanie i przeciwdziałanie barierom, które go hamują. Będziemy najskuteczniejsi, jeśli jako branża będziemy występować i działać razem, zarówno jeśli chodzi o budowanie wielkości oraz wartości rynku, jak i dbanie o wizerunek całego przemysłu, nas wszystkich.

Gdy ostatnio miałem okazję spotkać się z niemieckim związkiem IVK (ponad 100 lat istnienia), mogłem usłyszeć wiele przykładów takiej współpracy i działania. Przytoczę w tym miejscu tylko jeden z nich. Niemieccy producenci spotkali się z problemem, który dotykał całej branży – odklejania się okleiny 3D na płycie meblowej. Aby możliwie szybko rozwiązać problem, postanowili powołać zespół roboczy. Grupa – która się spotykała, aby zrozumieć przyczyny zjawiska – składała się z przedstawicieli producentów płyt, oklein oraz klejów (do klejenia płyt). Przebadano wiele próbek i postawiono wiele hipotez, aby finalnie odkryć, że przyczyną była jedna z substancji zawartych w płycie. Odparowując z podkładów, osłabiała klej, co z kolei powodowało odpadanie okleiny 3D. Rozwiązanie problemu okazało się dość proste, jednak aby do niego doszło producenci musieli mieć płaszczyznę do współpracy (w ich przypadku był to właśnie związek IVK) i wypracować rozwiązanie. Współpraca producentów przyniosła efekty, a jakość produktu wróciła do oczekiwanego poziomu. Branża zyskała reputację i szanse rozwoju rynku w segmencie płyt 3D. W tym przypadku tylko rozwiązanie problemu przez całą branżę dawało możliwość rozwoju tego segmentu. To jeden z wielu przykładów potwierdzających potrzebę istnienia związku branżowego.

Wiem, że i polscy producenci borykają się z różnymi trudnymi zjawiskami, które mogliby rozwiązać wspólnie – także z zyskiem dla całej branży. Wierzę, że przystępując do PZPFiK, uzyskają Państwo taką możliwość i szansę na zwiększenie przychodu i rozwój. Dlatego też chciałbym wszystkich Państwa zaprosić do współpracy, aby razem rozwijać branżę farb, klejów i uszczelniaczy.

Z wyrazami szacunku,
Janusz Naglik – Dyrektor Zarządzający PZPFiK

Dodaj komentarz