obrazek

Najnowsze dane GUS dotyczące lutego 2016 r. wskazują na znaczący wzrost optymizmu konsumentów. Wskaźnik nastrojów konsumenckich oceniający przyszłość gospodarki kraju wzrósł o 11,8 p.p. zaś wskaźnik ufności konsumenckiej o 13.5 p.p. wobec analogicznego okresu 2015 r.
Trudno jednoznacznie określić skąd tak optymistyczne wskaźniki. Można przypuszczać, że wynikają one z niskiej stopy bezrobocia, oraz perspektywy jego spadku, którą komunikuje rząd. Przewidywany poziom bezrobocia na koniec 2016 roku ma wynieść poniżej 9%.