12.04 br. w Warszawie, w siedzibie firmy Teknos, odbyło się pierwsze warsztatowe spotkanie członków związku. Celem spotkania było opracowanie „mapy problemowej” zagadnień, którymi ma się zająć organizacja w perspektywie kilku następnych miesięcy, a może nawet lat.

Dwa powołane w tym celu zespoły tj. ds. jakości oraz ds. ochrony zasobów, omawiały wstępne projekty dotyczące promowania i certyfikowania produktów najwyższej jakości oraz stworzenia ogólnopolskiego systemu zbiórki opakowań po farbach i klejach. Pojawiło się wiele nowych inicjatyw m.in. z zakresu obszaru ochrony środowiska, legislacji, czy promocji jakości. Łącznie powstało 18 projektów, z których kilka uzyskało status priorytetowy. To one w pierwszej kolejności będą realizowane przez Zespoły Projektowe. Powstała też konieczność powołania dwóch nowych zespołów tj. ds. legislacji oraz ds. komunikacji. Bardzo pozytywnie oceniam efekty tego spotkania – mówi Janusz Naglik dyrektor zarządzający związku. Po pierwsze wśród uczestników zbudowaliśmy świadomość możliwości jakie daje wspólne wypracowanie korzystnych dla branży rozwiązań. Po drugie, w toku dyskusji wszyscy zyskaliśmy pewność, że przyjęte do dalszego procedowania projekty są rzeczywistymi priorytetami. Ten warsztat był pierwszy, ale planujmy już kolejne – dodaje. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele firm: Teknos, PPG, Farby Kabe, Śnieżka, Caparol, Tikkurila, Altax, Wacker, Polifarb Łódź, Akzo Nobel.

IMAG0293

Dodaj komentarz