30 czerwca 2016 w siedzibie FEICA w Brukseli odbyło się spotkanie dyrektorów związków producentów klejów i uszczelniaczy z całej Europy. Spotkanie było prowadzone po raz pierwszy przez nowego Dyrektora Zarządzającego FEICA Philip’a Bruce’a (po odejściu na emeryturę Bernarda Ghyoot).

Celem spotkania było dokonanie przeglądu głównych projektów prowadzonych przez poszczególne Związki w całej Europie. W wyniku analizy pojawiła się inicjatywa projektu, mającego wprowadzić nowe rozwiązania w funkcjonowaniu i pracy FEICA oraz lokalnych Związków. Wkrótce przeprowadzone zostanie badanie wśród krajowych związków (nas także) na temat ich sposobu działania i projektów które powinny być realizowane przez nas jako „sieć” reprezentującą cały przemysł w Europie. Istotne będzie zdanie samych producentów (co do tej pory nie było tematem analizy). Dlatego do tego badania również zostaną zaproszeni przedstawiciele producentów.
Jestem przekonany, że można zdefiniować nowe obszary działania, sposoby komunikacji a nawet zmianę modelu funkcjonowania uwzględniając nowe realia rynkowe i legislacyjne. Uważam, że podobnie jak w biznesie co jaki czas potrzebne jest nowe podejście, nawet w takich strukturach jak związki producentów – mówi Janusz Naglik – Dyrektor Zarządzający PZPFiK – uczestnik spotkania.