W numerze 6/2016 magazynu branżowego Builder zamieszczono raport nt. branży farb i klejów z opracowaniem autorstwa przedstawicieli PZPFK – Janusza Naglika i Bartłomieja Ślązaka.

Zobacz artykuł