30 listopada odbyło się inauguracyjne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego. Zespół powstał, aby stymulować rozwój polskiej branży chemicznej i promować innowacyjność.

 

Cele Zespołu mają być realizowane m.in. poprzez stworzenie warunków do implementacji najlepszych praktyk biznesowych zagranicznych firm, a także ułatwienie inwestycji polskiego przemysłu chemicznego na rynku światowym. Zespół dbał będzie również o skoordynowanie działań legislacyjnych z rozwojem branży, a poprzez konsultacje z polskimi i zagranicznymi organizacjami branżowymi pomoże rozwiązać problemy rodzimego przemysłu chemicznego.

 

Powołany zespół składa się z 14 członków. W trakcie pierwszego posiedzenia wybrano jego prezydium – fotel przewodniczącego objął Piotr Cieśliński, zaś funkcje wiceprzewodniczących pełnić będą Sylwester Chruszcz, Jolanta Hibner, Kazimierz Matuszny, Paweł Pudłowski oraz Krzysztof Paszyk. Prócz tego powołano dwóch ekspertów: dr inż. Tomasza Zielińskiego (prezesa Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego) oraz Tomoho Umedę (wieloletniego doradcę dla przemysłu chemicznego).

 

Pierwsze posiedzenie miało charakter organizacyjny, oprócz wyboru zarządu skupiono się na wytyczeniu celów Zespołu i opracowano wstępny program działania. Zespół spotka się ponownie w pierwszej połowie stycznia 2017.

 

 

Źródło: PIPC

[http://www.pipc.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=628:powstal-parlamentarny-zespolu-ds-przemyslu-chemicznego]