Szanowni Państwo,
uprzejme informuję, iż podjęta została decyzja o wyznaczeniu terminu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PZPFiK na dzień 18 lipca 2017 roku.

Spotkanie odbędzie się w Warszawie, w Business Link (Zebra Tower), przy ul. Mokotowskiej 1 (XII piętro). Spotkanie planowane jest w godzinach 11:00 – 16:30.

Dodatkowo informuję, iż uszczegółowienie przedmiotu oraz porządku obrad wraz z propozycją projektów uchwał, zostanie do Państwa przesłane w najpóźniejszym 15 dniowym terminie, przed datą walnego.

W zakresie obrad walnego, będą to między innymi czynności wyborcze Zarządu (nowa kadencja) oraz zmiany w statucie.