Szanowni Państwo,
pragnę poinformować o statusie sprawy nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966).

Na tym etapie procesu legislacyjnego nowelizacja czeka na notyfikację czyli została przesłana do Komisji Europejskiej. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303504

Proces notyfikacji trwa do 3 miesięcy. Obecny termin upływa z dniem 5 czerwca 2018 r. Jeśli do tej daty Komisja Europejska nie zgłosi żadnych uwag, nowelizacja zostanie skierowana do podpisu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Następnie zostanie opublikowana i wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia. Dla firm będzie to oznaczało, że zgodnie z nowelizacją producenci nie będą zobowiązani sporządzać krajowej deklaracji do dnia 30 czerwca 2019 r.

Więcej informacji dostępne jest dla Członków PZPFiK.