Szanowni Państwo,
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przesłało do konsultacji projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Prosimy o wyrażenie stanowiska lub opinii zarówno natury ogólnej, jak i propozycji redakcyjnych zmian do poszczególnych zapisów dyrektywy. Prace legislacyjne rozpoczną się najpewniej jeszcze przed wakacjami.

Treść dokumentu (PL): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1528289022678&uri=CELEX:52018PC0340