Pragniemy poinformować, że w dniu 6.09.2018 r. złożyliśmy w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju drugą petycję w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa

zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 17 listopada 2016 r. 

Nowa – druga petycja – była opracowywana przez ostatnie miesiące przez jednego z zaangażowanych producentów farb, Kancelarię prawą Traple, Konarski, Podreski i wspólnicy, oraz PZPFiK. Petycja ta przedstawia dodatkowe argumenty przemawiające za zmianą rozporządzenia.

Wierzymy, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju chce tworzyć prawo zgodne z legislacją unijną oraz Konstytucją RP.

Dokumenty dostępne są w zakładce Stanowiska na naszej stornie www.

Skan petycji dostępny jest także na stronach MIiR: https://miir.bip.gov.pl/petycje/petycja-z-dnia-6-wrzesnia-2018-r.html