CLP jest aktem prawnym wdrażającym w Unii Europejskiej, w tym w Polsce, globalny system klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych (system GHS) przyjęty przez ONZ w 2003 roku.

CLP (z angielskiego: Classification, Labelling and Packaging) to klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin chemicznych.

Od dnia 1 czerwca 2015 roku mieszaniny nie będą mogły być klasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE (koniec okresu przejściowego). Natomiast substancje przestaną być klasyfikowane zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG (od dnia 1 grudnia 2010 rroku do dnia 1 czerwca 2015 roku substancje muszą być klasyfikowane zarówno zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG, jak i rozporządzeniem CLP).