Masz wpływ na rozwój branży, którą reprezentujemy

Przykładowo będziemy rozwijać w zakresie udziału działań legislacyjnych te segmenty rynku, które mają pozytywny wpływ na środowisko, a jednocześnie zwiększają wartość rynku poprzez stosowanie nowych – technologicznie bardziej zaawansowanych – produktów.

Tniesz koszty

Przykładowo dzięki panelom sell-in możesz pozyskać dane (wiedzę) na temat trendów w interesujących Cię segmentach i kategoriach rynku. To wszystko za niewielką cenę.

Masz wpływ i jesteś na bieżąco z prawem i jego zmianami

W PZPFK posiadamy niezbędną wiedzę dotyczącą prawa chemicznego. Na bieżąco śledzimy zmiany w polskim ustawodawstwie. Wiemy, jakie zmiany są przygotowywane zarówno na poziomie europejskim (utrzymujemy stały kontakt z CEPE oraz FEICA), jak i krajowym. W imieniu branży występujemy przed organami władzy ustawodawczej i instytucjami rządowymi o odpowiednie okresy przejściowe umożliwiające polskim firmom i oddziałom zrównoważone dostosowanie się do zmian.

Wspieramy budowanie wizerunku branży – Twojego wizerunku

Będąc członkiem PZPFK masz możliwość uczestniczenia w projektach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Nasze inicjatywy mają na celu rozwiązywanie realnych problemów związanych z bezpieczeństwem produkcji, dystrybucją oraz utylizacją produktów i odpadów budowlanych. Programy Związku budują świadomość ekologiczną i zmieniają postawy wśród producentów i konsumentów. Udzielamy także wsparcia inicjatywom realizowanym przez samych członków Związku. Uwiarygadniamy ich działania w oczach opinii publicznej.