logo

Polski Związek Producentów Farb i Klejów (PZPFK) jest organizacją zrzeszającą firmy z branży budowlanej. Członkowie Związku to producenci farb, klejów, pian i silikonów, a także dostawcy surowców w tym obszarze.

Do celów Związku należy budowanie trwałych relacji z interesariuszami; reprezentowanie branży w kraju i za granicą; wsparcie przedsiębiorstw w zagadnieniach związanych ze zmieniającą się legislacją wynikającą m.in. z konieczności dostosowania do unijnych i lokalnych przepisów; inicjowanie i wspieranie programów oraz działań promujących odpowiedzialny biznes, w tym budowanie postaw proekologicznych, zarówno wśród samych producentów, jak i odbiorców końcowych.