logo

Szybszy rozwój rynku branż farb, klejów i uszczelniaczy poprzez działania ułatwiające przedsiębiorstwom należących do PZPFK prowadzenie dochodowego, zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu.