Aktualności

Szanowni Państwo,
pragnę poinformować o statusie sprawy nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966).
czytaj dalej

Szanowni Państwo,
pragnę przypomnieć Członkom, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji składki członkowskiej o jej pilne wypełnienie i przesłanie na adres korespondencyjny PZPFiK.
czytaj dalej